Ralph

Ralph zag een land vol muziek aan zijn voeten liggen, een jachtgebied dat hij juichend had betreden en wilde blijven doorkruisen sinds hij van de opgeblazen kwal Schröder en diens nietszeggende hulpkwal Boschmann af was. Die opluchting voelde hij als een van de grootste banden tussen Bernardo en hemzelf. Alleen constateerde hij met ontzag en verbijstering hoe zijn vriend zich alsnog tot een professioneel kunsthistoricus wenste te ontwikkelen. Maar het hoogste dat Ralph zich kon voorstellen bij een artistieke samenwerking was een celebratie van hun vriendschap door tekst en muziek van beiden samen te laten smelten - niet meer en niet minder. Als Bernardo's lyriek de weg naar dat muziekland maar zou weten te vinden.

- 13 -