Broken Circle / Spiral Hill

Robert Smithson, Broken Circle/Spiral Hill 1971 © Holt/Smithson Foundation / Pictoright, foto Leon Verschuur Als vanuit de lucht ziet hij de gebroken cirkel beneden: de lichtgele zandoever is daar ingesneden met een halve cirkel waar het water in is gelopen, terwijl aan de kant van het meer een halve cirkel van opgehoogd zand juist een landtong vormt. Alsof de gekromde landtong de opbrengst is van het weggegraven zand uit de gekromde watergeul. Heeft Smithson hierbij gedacht aan het turfsteken? Marco weet dat de aangelegde heuvel waarop hij staat volledig deel uitmaakt van het kunstwerk, en de tegenhanger vormt van de gebroken cirkel in de diepte. Op het stukje land binnen de gebroken cirkel ligt een grote oude zwerfsteen, als centrum en bekroning.

- 219 -