The color beneath

James Turrell, The Color Beneath 2013, foto Ivar Kvaal

Niet lang na het passeren van de boog wisselde het licht weer naar okerachtig geel en werd het plots veel helderder, vanuit een veel grotere hoogte dan eerder. Meters boven ons strekte zich een groot blauw ruimteschip uit, het leek te zeilen door het gele licht. Late wolkenslierten dreven in het blauw als vaandels. Was dit het eind-, of juist het beginpunt van onze reis? Door de desoriëntatie wisten we niet meer wat bewoog en wat niet, alleen leek vast te staan dat wij hier waren.

- 102 -