Urquhart

© Leon Verschuur

Ze staken de weg over langs de heerlijk lege parkeerplaats. Bij het keren keek Crunch in de laagstaande zon, waardoor de afgebrokkelde maar nog indrukwekkende donjon zich tooide met een paarsroze nevelkroon. Het wagentje bewoog zich naar beneden over het slingerende toegangspad op de landtong. Minuut na minuut ervoer Crunch hoe de ruïnedelen tegen de achtergrond van het water in grootte toenamen en zijn smaakpapillen als het ware meer en meer bevochtigden. Totdat zij stilhielden ter hoogte van de slotgracht, van waaruit hij de zo fijn gehouwen stenen van de Grant-toren al bijna individueel kon onderscheiden.

- 168 -