Het loch

© Leon Verschuur

De auto deinde zacht over het golvende asfalt. Ze scheerden de kam van het heuvelplateau. Elke honderd meter een ander uitzicht door de verschietende hoogten. De kleuren, op het eind van de middag, waren zachtblauw boven, geel en oranje in de verten, dichterbij het roze van de heidebloemen. Hun blikken gleden door het land, het landschap deinde om hen heen. Voor hen, alleen voor hen, voor zover ze zagen.

- 55 -